جدیدترین تصویر
 
جدیدترین آثار من
کتاب شناسی

mohsensharif.ir
فهرست زیر علاوه‌ بر رمان و مجموعه داستان منتشر شده، نوشته‌هايي‌ست که تاکنون از محسن شریف در نشریات سراسری و محلی به چاپ رسیده است

 
اخبار روز
کد مطلب : 44
تاریخ مطلب : ۱۰ تير ، ۱۳۹۲

کتاب شناسی

mohsensharif.ir


mohsensharif.ir


mohsensharif.ir


mohsensharif.ir


1- فصل های تکراری – 1369
2- رمان آس نحس -1377
3- رمان سال های صبر – 1379
4- مجموعه داستان ورار – 1381
5- فرهنگ هنرمندان معاصر ایران (استان بوشهر) – در دست چاپ
6- رمان تب نوبه – در دست چاپ
7- مجموعه داستان تاوان
8- دست نوشته های پررنگ:
1- بوشهر خالو کرم تا بوشهر هسته‌ای (جامعه شناسی مقایسه‌اي) نسیم جنوب، شماره 340
2- گزارش وداع (به یاد منوچهر آتشی ) عصر پنجشنبه ، شماره 91-92
3- کاپون کهنه (یادنامه چوبک) نسیم جنوب، شماره 249
4- رمان و نویسنده (مقاله تحلیلی ) نسیم جنوب ، شماره 141
5- خوابنما (داستان کوتاه) عصر پنجشنبه، شماره 49-50
6- ادبیات دوران مشروطیت (تحلیل تاریخی ) پیغام ، شماره 152
7- صد سال نامرادی ( تجلیل آثار صادق هدایت) دریا، شماره1
8- خاطره(داستان کوتاه) پیغام ، شماره 168
9- انتشار خبرنامه انجمن آبادگران از سال72 تا 75 شامل اخبار و مقاله های تخصصی
10- یادنامه صادق هدایت ( شرح و تحلیل تاریخی)
11- حکایت هنر (مقاله)
12- نقد ایبریس (نقد کتاب)
13- در امتداد خط فاصله (مقاله‌ي سال)
14- ادبیات دوران مشروطیت از شهریور 1285 تا شهریور 1320
15- ادبیات دوران مشروطیت از شهریور 1320 تا بهمن 1357
16- داغ پشت دست ( داستان )
17- حرف درد کهنه و مقاله انتقادی )
18- فرصتی برای سزاواری استان (مقاله ی پیشنهادي)
19- پیش پرده ( داستان کوتاه)
20- آینه ی اقبال (به یاد محمد مختاری )
21- خلق هنر (مقاله)
22- مروای سال (خاطره)
23- خاستگاه هنر (مقاله)
24- صبح صحبت خمار ( داستان کوتاه)
25- گمانه ی ویران (داستان)
26- مرگ نویسنده (مقاله)
27- سالنما (ویژه نامه ی ققنوس – به یاد محمد بیابانی )
28- گزارش دیدار (سفرنامه)
29- شرح ولایت ما (خاطره)
30- صدای برزخ (تصویر برداری کلامی از بوشهر )
دفعات نمایش : 37 | تعداد نظرات : 0