جدیدترین تصویر
 
جدیدترین آثار من
کتاب شناسی

mohsensharif.ir
فهرست زیر علاوه‌ بر رمان و مجموعه داستان منتشر شده، نوشته‌هايي‌ست که تاکنون از محسن شریف در نشریات سراسری و محلی به چاپ رسیده است

 
اخبار روز
کد مطلب : 97
تاریخ مطلب : ۱۸ آبان ، ۱۳۹۲

روایت تولد

هرچند که غبطه برناآمدگان و رفتگان حسرت روزگاران بوده ، در تصور پاییز برای شکوفه ها، برای کودکی و نوپایی در سوگ جوانه ها، و در ختم حیات آزادی درولادت های آرزو به دل وشرح نامردادی بعدش تا به عزا نشستن های بی پایان !! هرچند که اندوهِ « کاشکی نمی شد» یا «نباید می شد» مثل بخت برگشته دق به دل می کارد ، دق به ظهور مایل به سقوط دردانگیز، سقوط ناحق و طرح یک ناگزیری محتوم که از ماورای فعلِ بودن بر مقدر هستی باریده. هر چند اصلاً فراغت بعد از تقلا ، نه هم سر آسایش میسر بوده ، عمر فرساگرینی آدم و شرح رسوایی تاریخ در دایره ی قسمت در تعرض وحشی آدم ها به هستیِ شان . اما این روادید ناشگونِ موجب نشد هرگز که طرح نازکنای تولد را از رونق بیاندازد . زیرا تولد یک فرایند است . نخواسته و ندانسته برمی آید. حیرت انگیز است در مناسبات علت و معلولی و با خود یوغ حضور می اندازد گردن هستی . حضورها در تولد، ارزش آفرینان زمانه اند، ثبت مقوله ی ماندگاری و راز رمزشان ناگشوده می ماند در = بیای چگونه بودن و از کجا رخ دادن!! حضور فرد، حضور نسل ، حضور جامعه در گردهمایی آدم تا در انبوه ارزش ها به شهروندی همگن بیانجامد.
و حالا حکایت هفته نامه ی پیغام است. هفته نامه این روزها به اعتلای پانزده ساله نائل گردیده تیراژ هفتصد و چندین شماره در کارنامه ی پر بارش دارد ، نشر ارزش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ، حاصل بیان قلم و در نگاهش پیش آمدها و اخبار ندانم کاری تا شرح بی نصیبی اشان تا ارائه ی اوراق هنرو قلم . پیغام تدبیرافشانه گرانه در نمایشِ راه بندان نمایش پشت در پشت پرده ها ونقشه ها، پیغام در نگارش مؤلفه های عرفان وجامعه شناسی و فلسفه و هنر، پیغام درمدرسه ، در اداره تا دانشگاه و دست به دست فدراسیون . که این ها همه اهتمام شورا انگیزی پشت شان بوده است ، به همت مدیر دانشمند و همکاران ِفرهیخته ی مهر آیین تا فراهم گردیده . پیغام را برگزاری همایش های سنگین در سابقه اش محفوظ است، چندین شماره ویژه نامه منتشر کرده ، ویژه ی بوشهر، ویژه سال نو و سالشمار پنجم تولدش. هم اکنون نیز به باز خوانی متون کهن در جلسات هفتگی همت کرده با حضور دوستداران ادبیات پیشین ..... و این قلم در همان ویژه ی پنج سالی اش نوشته است که با « پیغام را الحق بانگ باغت آبادی باید نثارش کرد با شکوفایی. اما هیچ پدیده ای»
« در حیات خود کامل نیست ، کامل هم نمی شد زیرا همواره در تعالی است . بعضی هم به جانب سقوط»
«و پیغام را نمی شود استثناء این قاعده منظورش کرد. پیغام از حضور دلگرم کننده اش تا حالا آثار»
« خلاقه ای فرا داده، جهش های بید رنگ ، درایت هوشمندانه ، تلاش در نگاه واقع بین»
« و اخلاق پاکیزه. اما نقص و ناهنجاری هم در کارش بوده است که این ها ناگزیران جنبش»
«و رهواری به جانب تعالی اند
و حرف آخر که فعل حضور درتغییر و طرح اندازی مداوم است که ارزش می آفریند و امید که هفته نامه ی پیغام نیز با حضور متغیر در صحیفه ی نگارش به توفیق های روزافزون نائل آید.


دفعات نمایش : 0 | تعداد نظرات : 0